Werkzaamheden

Op deze pagina komt gedurende de loop van het project informatie over de diverse activeiten.

Woensdag 10 oktober a.s. wordt het asfalt aangebracht op de het wegdek in de fietstunnel aan de Klarenbeekseweg.
Dit houdt in dat de weg wordt afgesloten voor het doorgaand fietsverkeer, deze kunnen gebruik maken van de nieuwe parallelweg.
Voor aanwonenden is de Klarenbeekseweg bereikbaar, rekening houdend met enige hinder door werkverkeer.
Uiteraard worden er ook hier verkeersregelaars ingezet om het verkeer in goede banen te leiden.

 

De parallelweg wordt aangesloten op de Klarenbeekseweg.
Hiervoor wordt de parallelweg vanaf de noordelijke rotonde tot aan de Klarenbeekseweg afgesloten.

De werkzaamheden vinden plaats vanaf maandag 24 september tot en met dinsdag 02 oktober 2018.

Boerderij de Kolke is met de auto/camper bereikbaar via de omleiding Appenseweg en Watergatstraat, de fietsers en voetgangers via de Klarenbeekseweg (bypass).

Wij proberen de overlast voor u zoveel mogelijk te beperken. Om de werkzaamheden vlot te kunnen uitvoeren, vragen wij u om uw begrip en medewerking. 

 

Vrijdag 21 september a.s. wordt de Enkweg en bypass afgesloten i.v.m. asfaltwerkzaamheden.
 
Om de hoofdrijbaan aan te sluiten op de onderdoorgang en om de grondwallen aan te sluiten gaan we de bypass in week 39 opbreken.
Het verkeer wordt omgeleid via de parallelweg.
 
Nadat de leuningen zijn aangebracht op het viaduct wordt de weg weer vrijgegeven, dit zal in week 41 plaatsvinden.
 
Wij proberen de overlast voor u zoveel mogelijk te beperken. 
Om de werkzaamheden vlot te kunnen uitvoeren, vragen wij u om uw begrip en medewerking. 

 

 

De contouren van het viaduct aan de Enkweg zijn al duidelijk zichtbaar.

 

 

 

In opdracht van de provincie Gelderland leggen wij de rondweg N345 Voost aan. Deze toekomstige rondweg wordt met twee rotondes aangesloten op de huidige N345 (Rijksstraatweg). In week 35 voorzien we de rotondes van asfalt en belijning.

In opdracht van de provincie Gelderland leggen wij de rondweg N345 Voost aan. Deze toekomstige rondweg wordt met twee rotondes aangesloten op de huidige N345 (Rijksstraatweg). In week 35 voorzien we de rotondes van asfalt en belijning.

Zuidelijke rotonde

Vanaf maandagavond 09 juli starten we met de voorbereidingen.

Het asfalt op de zuidelijke rotonde wordt tussen dinsdagavond 10 juli 19.00 uur en  woensdagochtend  11 juli 6.00 uur aangebracht.

De toekomstige rondweg kruist op een aantal plaatsen de bestaande wegen, De Riete, Hezeweg, Kruisstraat en Tuinstraat.

Donderdag 7 juni a.s. vinden er saneringswerkzaamheden plaats aan de Hezeweg.
De weg zal hiervoor gedeeltelijk en tijdelijk worden afgesloten voor verkeer.
De werkzaamheden starten om 07.00uur en zijn om 15.00uur afgerond.
Wij bedanken u voor uw begrip.

Vrijdag 1 juni a.s. wordt de bypass en de keerlus aan de Klarenbeekseweg geasfalteerd.

 

Dit houdt in dat deze tijdelijk, ter hoogte van de bypass,  wordt afgesloten voor het verkeer.

We starten om 07.00uur en de werkzaamheden zullen een halve dag in beslag nemen.

Er worden verkeersregelaars ingezet ter hoogte van de kruising met de Rijksstraatweg en Oudhuizerstraat/Watergatstraat, om het verkeer in goede banen te leiden.

In overleg met de provincie Gelderland en de gemeente Voorst gaan wij op donderdag 10 mei a.s. (Hemelvaartsdag) werkzaamheden uitvoeren aan de betonnen vloer ter hoogte van het toekomstig viaduct aan de Enkweg.

De werkzaamheden zullen plaatsvinden tussen 07.00 en 14.00uur en zullen geen overlast veroorzaken.

De afgelopen week zijn er diverse werkzaamheden uitgevoerd aan de Klarenbeekseweg.
Om de fietstunnel aan deze weg op een veilige manier te realiseren en om zo min mogelijk overlast te bezorgen is de Klarenbeekseweg tijdelijk omgelegd. 

Zoals u gezien heeft zijn de werkzaamheden aan de Enkweg in volle gang.

Om het kunstwerk (de onderdoorgang) te realiseren starten wij op donderdag 8 maart met het aanbrengen van de boorpalen voor de fundatie.

Hierdoor kan enige overlast ontstaan door de transporten van de boorstelling. Wij proberen de overlast tot een minimum te beperken.

De aanvoer van het materieel en materiaal zal plaatsvinden vanuit de Rijksstraatweg 46, de bouwinrit.

De asfalt werkzaamheden aan de Enkweg en de Bolkhofsweg zijn gereed. 
Om het viaduct aan de Enkweg op een veilige manier te realiseren en om zo weinig mogelijk overlast te bezorgen is de Enkweg tijdelijk omgelegd. 

De werkzaamheden met betrekking tot de nieuwe aansluiting op de Bolkhofsweg starten maandag 19 februari a.s. en zullen op donderdag 22 februari gereed zijn.

De weg zal daarvoor overdag worden afgesloten, 's avonds is de weg bereikbaar.

Ook zal de Enkweg op vrijdag 23 februari, geasfalteerd worden ter hoogte van de Bolkhofsweg.

Hierdoor zal enige overlast ontstaan, maar de weg wordt niet afgesloten.

Voordat we kunnen starten met de aanleg van de noordelijke rotonde wordt het huis aan de Rijksstraatweg 46 gesloopt.

Deze werkzaamheden starten vrijdag 12 januari a.s.

Begin januari worden er grondboringen rondom de nieuwe rotondes aan de Rijksstraatweg uitgevoerd.

Hiervoor worden rijdende afzettingen ingezet om het verkeer te begeleiden. 

Bureau voor archeologie en bouwhistorie BAAC BV is gestart met de archeologische opgravingen.

Combi aannemer Siers start in de week van 25 september aan verleggingen van kabels en leidingen bij de Kruisweg.

Voordat de bouw werkelijk van start gaat rond Kerst 2017 is de aannemer vooral achter het bureau bezig en daarmee minder zichtbaar in Voorst. In de zomer en het najaar van 2017 zullen er buiten enkele voorbereidingen getroffen worden om in de winter te kunnen starten met het project.