Voorbereidende werkzaamheden

Voordat de bouw werkelijk van start gaat rond Kerst 2017 is de aannemer vooral achter het bureau bezig en daarmee minder zichtbaar in Voorst. In de zomer en het najaar van 2017 zullen er buiten enkele voorbereidingen getroffen worden om in de winter te kunnen starten met het project.

De voorbereidingen die we treffen zijn:

1. Kabels en leidingen verleggen. Combi aannemer Siers gaat komend najaar bestaande kabels en leidingen op een andere plek leggen, om de bodem vrij te maken voor bijvoorbeeld de nieuwe fietstunnel. 

2. Onderzoeken voor ontwerp en werkvoorbereiding. Wij onderzoeken de draagkracht van de bodem om funderingen te ontwerpen. Wij onderzoeken de bodem op verontreinigingen, zodat we die kunnen saneren voor de werkzaamheden. Wij onderzoeken het huidige asfalt op teer, zodat we dat gescheiden kunnen afvoeren.

3. Bommen en granaten. Uit de vooronderzoeken blijkt dat er verdachte locaties zijn waar mogelijk nog resten zijn overgebleven uit WOII. Voordat we daar diep de bodem ingraven voor bijvoorbeeld de verdiepte ligging bij Enkweg willen we zeker stellen dat er geen blindgangers of andere niet geexplodeerde granaten liggen. Daarom werken we op sommige delen van het projectgebied aan detectie van explosieven.

4. Archeologie. Een groot deel van het gebied is al onderzocht op archeologische waarde. Percelen die pas onlangs zijn aangekocht moeten nog onderzocht worden. Daarom vindt er dit najaar, voor de start van de bouw ook onderzoek plaats naar archeologische vondsten.

Sondeerwagen