Tijdelijke omleiding Enkweg

De asfalt werkzaamheden aan de Enkweg en de Bolkhofsweg zijn gereed. 
Om het viaduct aan de Enkweg op een veilige manier te realiseren en om zo weinig mogelijk overlast te bezorgen is de Enkweg tijdelijk omgelegd.