Planning

 • Najaar 2017: Start aanleg rondweg
 • 2018: Openstelling tracé

De planning wordt in de loop van de tijd verder gedetailleerd.

Tijdens de informatie avond van 27 november 2017 is de planning (in grote lijnen) gepresenteerd.

 • november 2017
  • start archeologisch en NGE onderzoek
  • kappen bomen
  • dag van de opgravingen
  • informatie avond
 • december 2017
  • inrichten werkterrein
  • archeologisch en NGE onderzoek
 • januari 2018
  • start ontgraven parallelweg en rondweg
  • sloop huis aan de Rijksstraatweg
  • archeologisch en NGE onderzoek
  • start omleggen kabels en leidingen
  • start saneringswerkzaamheden
 • februari 2018
  • ontgraven/aanleg parallelweg en rondweg
  • afsluiten werkterrein kruisende wegen met bouwhekken
  • archeologisch en NGE onderzoek
  • Aansluiting Bolkhofsweg op trace:
  • asfaltwerkzaamheden Enkweg t.h.v. de Bolkhofsweg
  • start kunstwerken Enkweg en Klarenbeekseweg
  • omleggen kabels en leidingen
 • maart 2018
  • ontgraven/aanleg parallelweg en rondweg
  • aanleg bypass Enkweg
  • aanbrengen bemaling Enkweg
  • aanbrengen infiltratieveld Tuinstraat
  • archeologisch en NGE onderzoek
  • aanbrengen boorpalen voor fundering
  • ophangen nestkasten ter vervanging van broedplaatsen 
  • omleggen kabels en leidingen
  • saneringswerkzaamheden
 • april 2018
  • ontgraven/aanleg parallelweg en rondweg
  • aanleg bypass Klarenbeekseweg en Tuinstraat
  • aanbrengen bemaling Klarenbeekseweg
  • omleiding vrachtverkeer Klarenbeekseweg
  • omleggen kabels en leidingen
  • saneringswerkzaamheden
  • ophangen vleermuis kraamkasten 
 • mei 2018
  • ontgraven/aanleg parallelweg en rondweg
  • omleggen kabels en leidingen
  • saneringswerkzaamheden 
  • start aanleg zuidelijke rotonde
  • start viaduct Enkweg
 • juni 2018
  • ontgraven/aanleg parallelweg en rondweg
  • omleggen kabels en leidingen
  • start aanleg noordelijke rotonde
  • start fietstunnel Klarenbeekseweg
  • aanbrengen asfalt bypass en keerlus Klarenbeekseweg
  • damwandscherm trekken aan de Enkweg 
  • saneringswerkzaamheden Hezeweg
  • aansluiten kruisende wegen (De Riete, Hezeweg en Kruisstraat) op de parallelweg
 • juli 2018
  • nieuwe algemene planning juli 2018
  • aanbrengen asfalt parallelweg en hoofdrijbaan
  • realiseren aansluiting noordelijke rotonde - Rijksstraatweg
  • asfaltwerkzaamheden noordelijke en zuidelijke rotonde
  • weekendafsluiting Rijksstraatweg 
  • vlechtwerk kunstwerken
  • aansluiten rotondes op parallelweg
 • augustus 2018
  • aanbrengen brugdelen Enkweg
  • aanbrengen brugdelen Klarenbeekseweg
  • aanbrengen asfalt en belijning rotondes
  • Afsluiting Rijksstraatweg
  • Afsluiting Enkweg t.b.v. aansluiting viaduct
 • september 2018
  • aansluiten noordelijke rotonde parallelweg en rondweg
  • aanbrengen geluidswal
  • aanbrengen asfalt en belijning rondweg
  • aanbrengen asfalt en belijning viaduct
  • aanbrengen asfalt parallelweg
  • aanbrengen asfalt en belijning fietstunnel
  • afwerking bermen parallelweg
 • oktober 2018
  • aanbrengen asfalt en belijning rondweg
  • aanbrengen asfalt en belijning viaduct
  • aanbrengen asfalt parallelweg
  • aanbrengen asfalt en belijning fietstunnel
  • aanbrengen beplanting
  • afwerken parallelweg en rondweg
  • afwerken geluids- en zichtwal
  • afwerken bermen
 • november 2018
  • aanbrengen beplanting
  • afwerken parallelweg en rondweg
  • afwerken geluids- en zichtwal
  • afwerken bermen
  • opruimen werkterrein
  • inloopspreekuur vervalt per 5 november
  • opening rondweg
 • december 2018
  • openstelling rondweg