Over het project

Een westelijke omleiding om Voorst is de beste oplossing voor de verkeersproblemen in het dorp. Deze westelijke variant zorgt voor een sterke afname van de verkeersdrukte in de dorpskern, waardoor de veiligheid en leefbaarheid zullen verbeteren.

Om ervoor te zorgen dat Voorst verbonden blijft met het buitengebied, neemt provincie Gelderland een aantal maatregelen. Zo komt er voor fietsers en voetgangers een nieuwe tunnel op de Klarenbeekseweg. Verder zorgen we voor een goede inpassing van de rondweg in het landschap: de N345 komt ter hoogte van de kruisende Enkweg verlaagd te liggen. Zo kan het geplande viaduct in de Enkweg ook lager blijven en verstoort daardoor het landschap minder.

N345

De provincie Gelderland heeft 1400 km wegen in beheer. Provinciale wegen zijn vaak van oudsher ontstaan. Soms waren het zelfs oude karresporen. We werken eraan om het wegennet zo in te richten dat inwoners snel en veilig naar hun plaats van bestemming kunnen reizen. De N345 vervult een belangrijke functie voor het doorgaande verkeer in de regio Zutphen-Apeldoorn/Deventer. De N345 doorsnijdt op dit moment de kern van Voorst  Een rondweg verbetert zowel de doorstroming op de N345, de leefbaarheid in Voorst als de regionale bereikbaarheid.

U vindt meer achtergrond informatie op de website van provincie Gelderland: https://www.gelderland.nl/N345-Voorst.html

Overzichtstekening Rondweg Voorst