Nieuwsbrieven

U kunt zich ook aanmelden voor onze Bouwnieuwsbrief.

19 september 2018

In opdracht van de provincie Gelderland leggen wij de rondweg N345 Voorst aan. Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van dit project.

19 juli 2018

In opdracht van de provincie Gelderland leggen wij de rondweg N345 Voorst aan. Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van dit project.

14 juni 2018

In opdracht van de provincie Gelderland leggen wij de rondweg N345 Voorst aan. Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van dit project.

9 mei 2018

In opdracht van de provincie Gelderland leggen wij de rondweg N345 Voorst aan. Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van dit project.

12 april 2018

In opdracht van de provincie Gelderland leggen wij de rondweg N345 Voorst aan. Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van dit project.

12 maart 2018

In opdracht van de provincie Gelderland leggen wij de rondweg N345 Voorst aan. Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van dit project.

14 februari 2018

In opdracht van de provincie Gelderland leggen wij de rondweg N345 Voorst aan. Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van dit project.

9 januari 2018

N345 Rondweg Voorst

Inmiddels zijn we een aantal maanden bezig met voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de Rondweg Voorst. Vanaf januari 2018 gaan we verder met het aanleggen van de rondweg. We starten met de parallelweg. Deze parallelweg gaan we gebruiken als bouwweg. Zo hoeft het bouwverkeer niet door Voorst te rijden.

9 januari 2018

N345 Rondweg Voorst

De werkzaamheden aan de N345 Rondweg Voorst worden steeds duidelijker zichtbaar. Er wordt volop gegraven om archeologische vondsten bloot te leggen, we gaan bomen kappen en de aannemer is zijn bouwplaats aan het inrichten.

16 november 2017

Stand van zaken N345 Rondweg Voorst

Eind 2016 heeft er een uitgebreid archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Het onderzoek heeft vele archeologische vondsten opgeleverd uit de Vroege Bronstijd (+/- 1500 jr. voor Chr.) tot en met de Nieuwe Tijd (omstreeks 1500 na Chr.). Dit najaar wordt organiseren we een archeologiedag zodat geïnteresseerden kunnen bekijken wat de archeologen opgraven en hoe ze dat doen.