Nieuwsbrieven

U kunt zich ook aanmelden voor onze Bouwnieuwsbrief.

16 november 2017

Stand van zaken N345 Rondweg Voorst

Eind 2016 heeft er een uitgebreid archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Het onderzoek heeft vele archeologische vondsten opgeleverd uit de Vroege Bronstijd (+/- 1500 jr. voor Chr.) tot en met de Nieuwe Tijd (omstreeks 1500 na Chr.). Dit najaar wordt organiseren we een archeologiedag zodat geïnteresseerden kunnen bekijken wat de archeologen opgraven en hoe ze dat doen.