Start archeologische onderzoeken

14 september 2017 10:47

Onze archeoloog onderzoekt het gebied van de nieuwe rondweg op archeologische vondsten. 

Pas als zeker is dat het gebied vrij is van archeologische waardevolle zaken kan de bouw starten. De onderzoeken zijn 11 september buiten begonnen in het noordelijk deel. Hier zal te zien zijn dat de archeoloog proefsleuven graaft om de bodem te kunnen beoordelen op archeologisch waarde.

Aansluitend vanaf 25 september gaat het onderzoek verder op het zuidelijk deel. Dit duurt tot begin december. Dan volgen er een aantal opgravingen. Via de website houden we u op de hoogte van eventuele vondsten.