Open dag van de opgravingen

13 november 2017 09:27

Op woensdag 22 november kunt u komen kijken welke vondsten en objecten er tot nu toe zijn opgegraven.

Tussen 14.00 en 17.00 uur bent u welkom op de bouwplaats ter hoogte van de kruising Tuinstraat - De Riete.

We organiseren meerdere malen een rondleiding.

Archeologen en explosievenspecialisten vertellen u over hun werk en laten zien wat er inmiddels is opgegraven op het terrein van de toekomstige rondweg. Kinderen mogen zelf naar munten zoeken met een detector.