Nieuwsbrief 02

9 januari 2018 14:38

N345 Rondweg Voorst

De werkzaamheden aan de N345 Rondweg Voorst worden steeds duidelijker zichtbaar. Er wordt volop gegraven om archeologische vondsten bloot te leggen, we gaan bomen kappen en de aannemer is zijn bouwplaats aan het inrichten.

Bomen kappen

Tussen woensdag 15 en vrijdag 17 november 2017 gaan we op verschillende plekken bomen kappen. Aan de Rijksstraatweg gaat het om ongeveer 35 bomen. Nabij Landgoed Beekzicht gaan we fruitbomen kappen en bij de entree van de dorpskern moeten bomen wijken om de rotonde aan te kunnen leggen. De bomen worden weer teruggeplaatst in de vorm van mooie bomenlanen.

 

Bereikbaarheid

De kapwerkzaamheden vinden buiten de spitsuren plaats. Tijdens het kappen is het op sommige momenten noodzakelijk een weghelft af te sluiten. We zetten verkeersregelaars in om dit in goede banen te leiden.

 

Open dag van de opgravingen

Op woensdag 22 november kunt u komen kijken welke vondsten en objecten er tot nu toe zijn opgegraven. Tussen 14.00 en 17.00 uur bent u welkom op de bouwplaats ter hoogte van de kruising Tuinstraat-de Riete.  We organiseren meerdere malen een rondleiding. Archeologen en explosievenspecialisten vertellen u over hun werk en laten zien wat er inmiddels is opgegraven op het terrein van de toekomstige rondweg. Kinderen mogen zelf naar munten zoeken met een detector.

 

Denkt u aan stevige schoenen of laarzen bij slecht weer?!

 

Inloopavond

Op maandag 27 november organiseert de aannemer een inloopavond van 19.00 – 21.00 uur in het Dorpshuis in Voorst. Zij informeren u over het definitieve ontwerp van de rondweg en de planning.