Informatie avond succesvol

29 november 2017 16:04

De tweede inloopavond op 27 november was succesvol. Er waren 250 bezoekers. 

De uitgewerkte ontwerpen en presentatie van de huidige en toekomstige situaties werden met belangstelling bekeken.

Zowel de onze medewerkers als de medewerkers van de provincie hebben vele vragen beantwoord.