Bouwnieuwsbrief 04

9 mei 2018 11:06

In opdracht van de provincie Gelderland leggen wij de rondweg N345 Voorst aan. Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van dit project.

Veiligheid Klarenbeekseweg

De werkzaamheden voor de tunnel aan de Klarenbeekseweg zijn in volle gang. We hebben een tijdelijke weg om de tunnel heen gelegd, een zogeheten bypass. Deze bypass is niet geschikt voor vrachtverkeer. Hierdoor moesten er al meerdere malen vrachtwagens keren op de smalle doorgang.In overleg met de gemeente Voorst hebben we daarom besloten de Klarenbeekseweg af te sluiten voor vrachtverkeer. De omleiding voor vrachtverkeer gaat over de Appenseweg en Watergatstraat. Hierdoor wordt de dorpskern niet belast. “Boerderij de Kolke” blijft bereikbaar.

 

Veiligheid op het werkterrein

Voor een optimale veiligheid op ons werkterrein hebben we hekken om ons terrein geplaatst. Er staan camera’s die na werktijd een oogje in het zeil houden, De politie is  ook op de hoogte gebracht. Het werkterrein mag alleen betreedt worden als de juiste beschermingsmiddelen worden gedragen. De instructies hiervoor staan aangegeven op de borden die aan de hekken zijn bevestigd.

Het is niet toegestaan zonder toestemming het werkterrein te betreden. Ondanks de hekken, borden, sloten en waarschuwingen houdt niet iedereen zich aan deze regels. We willen u hier daarom nogmaals op wijzen.

 

Infiltratieveld De Riete

In de Enkweg moeten we diep graven om het viaduct aan te kunnen leggen. Daarbij komen wij op het niveau van het grondwater. Door een infiltratiegebied aan te leggen kunnen we het grondwater daar naartoe afvoeren. Wanneer het juiste werkniveau is behaald hopen we dat het waterniveau in het infiltratiegebied daalt. Water dat niet in de bodem infiltreert wordt via sloten afgevoerd naar de Voorster Beek.

 

Viaduct Enkweg

Afgelopen maart zijn de boorpalen voor het viaduct in de Enkweg aangebracht. De komende 3 weken  wordt de  betonnen vloer aangebracht.

 

Aanmelden schouwronders met de gebiedsconcierge

In april 2018 zijn we gestart met de maandelijkse schouwrondes (rondleiding op de bouw) met de omgeving.

Hiervoor hebben we geen aanmeldingen ontvangen.

De tweede rondleiding vindt plaats op donderdag 24 mei om 15.00 uur met als thema “VEILIGHEID”.

U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar de omgevingsmanager Petra Raemaekers, p.raemaekers@fl-liebregts.nl.

 

Nieuwsbrief

Wilt u deze nieuwsbrief per mail ontvangen dan kunt u zich hiervoor aanmelden via de website www.rondwegvoorst.nl,

Menubalk->Actueel->Aanmelden Bouwnieuwsbrief.

 

N345 Rondweg Voorst

De N345 vervult een belangrijke functie voor het doorgaande verkeer in de regio Zutphen-Apeldoorn-Deventer. De N345 doorsnijdt op dit moment de kern van Voorst. Een rondweg verbetert zowel de doorstroming, de leefbaarheid in Voorst als de regionale bereikbaarheid.

 

Meer informatie:

U kunt de omgevingsmanager het beste bereiken op dinsdag en donderdag op telefoonnummer

06-39703052 of door een mail te sturen naar p.raemaekers@fl-liebregts.nl. Iedere donderdag is er een inloopspreekuur tussen 11.00 en 12.00 uur in de bouwkeet aan de Rijksstraatweg (tussen Garage Vos en Machinehandel Bruntink).www.rondwegvoorst.nl

 

Contactgegevens provincie Gelderland:

Jan van de Wouw

Telefoon: 026-3598491

www.gelderland.nl/N345voorst