Bouwnieuwsbrief 03

12 april 2018 16:30

In opdracht van de provincie Gelderland leggen wij de rondweg N345 Voorst aan. Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van dit project.

Het project in vogelvlucht

Er wordt volop gewerkt aan de aanleg van de rondweg. Dit is niet direct zichtbaar vanaf de weg, maar als je het van boven bekijkt, zie je dat er vooral veel grondwerk verricht is.

 

Veilig om de werkzaamheden heen

De voorbereidende werkzaamheden voor de tunnel aan de Klarenbeekseweg zijn in volle gang. We hebben een tijdelijke weg om de tunnel heen gelegd, een zogeheten bypass. Deze bypass hebben we aangelegd zodat weggebruikers veilig om de werkzaamheden heen kunnen rijden. Om deze nieuwe verkeerssituatie goed zichtbaar te maken hebben we verkeersborden geplaatst.  “Boerderij de Kolke” blijft bereikbaar.

De nieuwe rondweg kruist enkele bestaande wegen, zoals de Tuinstraat. Ook hier is een bypass aangebracht.

 

Vleermuiskasten

Tijdens de voorbereidende werkzaamheden hebben we vleermuizen aangetroffen ter hoogte van het gesloopte woonhuis aan de Rijksstraatweg 46. Vleermuizen zijn een beschermde diersoort. Daarom  hebben we nieuwe verblijfplaatsen opgehangen op landgoed Beekzicht, de zogeheten vleermuis kraamkasten.

 

Vooruitblik

Binnenkort starten we met de aanleg van de beide rotondes. Hiervoor is het noodzakelijk de weg af en toe tijdelijk af te sluiten. Dit kan enige (tijdelijke) verkeershinder opleveren. In overleg met de provincie, gemeente Voorst en hulpdiensten proberen we de hinder zo minimaal mogelijk te maken. Daarbij staat de veiligheid van weggebruikers centraal. 

Zodra wij de exacte data weten van deze werkzaamheden laten wij u dit weten via de BouwApp,  www.rondwegvoorst.nl en deze nieuwsbrief.

 

De BouwApp

Voor dit project hebben wij een BouwApp ingezet.

Om het project te volgen neemt u de volgende 5 stappen:

  1. Download de BouwApp gratis in de appstore (Google, Apple of Windows)
  2. Ga naar ‘zoek project’
  3. Zoek op (N345 of Rondweg Voorst)
  4. Selecteer project
  5. Klik op ‘Toevoegen aan favorieten’

Zodra wij een nieuw bericht op de BouwApp plaatsen verschijnt er een berichtje (notificatie) op uw smartphone of tablet. Zo blijft u geïnformeerd over de actuele stand van zaken.

Nieuwsbrief

Wilt u deze nieuwsbrief per mail ontvangen dan kunt u zich hiervoor aanmelden via de website www.rondwegvoorst.nl,

Menubalk->Actueel->Aanmelden Bouwnieuwsbrief.

 

 

N345 Rondweg Voorst

De N345 vervult een belangrijke functie voor het doorgaande verkeer in de regio Zutphen-Apeldoorn-Deventer. De N345 doorsnijdt op dit moment de kern van Voorst. Een rondweg verbetert zowel de doorstroming, de leefbaarheid in Voorst als de regionale bereikbaarheid.

 

Meer informatie:

U kunt de omgevingsmanager het beste bereiken op dinsdag en donderdag op telefoonnummer

06-39703052 of door een mail te sturen naar p.raemaekers@fl-liebregts.nl. Iedere donderdag is er een inloopspreekuur tussen 11.00 en 12.00 uur in de bouwkeet aan de Rijksstraatweg (tussen Garage Vos en Machinehandel Bruntink).www.rondwegvoorst.nl

 

Contactgegevens provincie Gelderland:

Jan van de Wouw

Telefoon: 026-3598491

 

www.gelderland.nl/N345voorst