Voortgang van de werkzaamheden

Vanuit de lucht zijn de vorderingen goed te zien.