Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ruimt bommen

De EOD heeft de bommen die gevonden zijn tot ontploffing gebracht.